Om oss

Pionjärmissionen är en församlingsplanteringsrörelse. Vi vill plantera och stödja nya församlingar samt  uppmana och motivera till ny pionjäranda i vårt land. Vårt fokus ligger på orter i södra Sverige. Vi är en del av Pingsts församlingsplanteringsprogram.


Vi vill samarbeta med dig!
Vi söker människor som vill:
  • plantera nya församlingar
  • flytta till orter och hjälpa till och bli en del av en nyplantering
  • sprida evangeliet på fler platser
    Vi har ett nätverk av ledare med olika gåvor som vill koppla tillsammans med dig och tillsammans kan vi etablera Guds Rike på nya platser och se församlingar växa och utvecklas.

    Pionjärmissionen är grundat och leds av Curt Levin, själv församlingsplanterare i Sjöbo.
    Läs mer om Pionjärmissionens historik här.