Arbetet fortsätter!


Curt Levin, grundare av Skånes pionjärmission, fick avsluta sitt liv på jorden i december 2020. Han fullbordade det lopp som Gud hade kallat honom att löpa.

Saknaden är stor, men också tacksamheten för det som Curt genom sin obändliga tro och stora engagemang fick vara med att göra. Han har satt djupa intryck på så många sätt.

Vi i styrelsen för Skånes pionjärmission bestämde oss att även om Curt inte är med oss längre så ska visionen om "Ett förvandlat Skåne genom bön" och att stödja församlingar samt möjliggöra och inspirera för nya församlingar fortsätta.

Vi har under 2021 genomfört bönekonferens i Hässleholm och bönesamlingar i Tomelilla och Malmö. Vi har också varit med och bidragit ekonomiskt till församlingsplantering i Burlöv via Centrumkyrkan i Staffanstorp. 

Dessutom arbetar vi med stöd och uppmuntran till flera församlingar i Skåne.

Under hösten blir det bön i Kristianstad 26 september och i Ängelholm 14 november. Vi återkommer här på hemsidan med mer information.

Vi skickar också ut ett bönebrev som du kan prenumera på om du anmäler det till ettforvandlatskane@gmail.com 

Styrelsen för Skånes Pionjärmission

Robert Andersson

Lasse Bjervås

Joakim Freiman

Johan Madestam

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar