ESLÖV

Nu inleder Pionjärmissionen ett samarbete med Pingstförsamlingen i Eslöv. Så här berättar Curt Levin själv om starten:

Efter nyår började Gud tala till mig angående Eslöv. När jag gick på gatorna i Kävlinge och bad upplevde jag Herrens maning att ta kontakt med församlingen i Eslöv. Mellan centrala Kävlinge och centrala Eslöv tar det ca. 15 minuter med bil.

När jag sedan samtalar med Sören Kennerberg och Martin Olsson (två yngre bröder som sitter med i styrelsen) så förstår vi alla tre att Gud vill att vi skall arbeta tillsammans. Sören och Martin utryckte sin glädje och menar att detta måste vara ett bönesvar.

Resten av styrelsen och församlingen har nu beslutat att församlingen och Pionjärmissionen ingår i ett samarbete. Målsättningen är att inspirera och hjälpa till att vidareutveckla församlingens arbete – vara med att driva en process som leder till konkreta förslag och utmaningar.

Jag, tillsammans med Sören och Martin utgör en ledargrupp som kommer att mötas varje vecka. Jag vill besöka församlingsmedlemmar, vara med att vidareutveckla bönen, predika en gång i månaden, vara med på styrelsemötena mm. Vi tror att detta är Guds ledning och att vi tillsammans skall få vara med att se Guds hand uträckt ibland oss till förnyelse och förändring för att nå nya människor med evangelium.

Det bor ca. 32.000 människor i Eslöv. Församlingen har ca. 50 medlemmar och man är mellan 15-20 på mötena en söndag. Man har en stor och mycket fin kyrka med ändamålsenliga lokaler. Bed om den Helige Andes ledning i detta mycket viktiga och spännande arbete för Eslövs frälsning. Gud älskar Eslöv och vill göra stora ting i den kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar