Historik

1980 flyttade Curt och Kristina Levin från Solna till Skåne för att starta upp en pionjärorganisation med namnet Skånes Pionjärmission – senare Pionjärmissionen.
Under dom första åren reste Curt Levin i en mängd församlingar för att tala över ämnet ”Pionjäranda för en ny tid” och uppmanade församlingar och enskilda att stå med i visionen för att nya församlingar skulle planteras på ”vita fläckar” i Skåne, södra Sverige och norra f.d Östtyskland.

Under åren har Curt Levin också varit pastor i Landskona pingstförsamling, rektor för bibelskolan Europaporten. Under många år var Curt Levin också nationell ledare för pingströrelsens församlingsplanteringsprogram.

I slutet på 90-talet planterades en församling i Staffanstorp där Katrin och Putte Philipson avskiljdes som föreståndarpar. Ett visionär ledarteam står i spetsen för arbetet och i mars 2011 ordnades lokalfrågan genom att man hyr lokal centralt i samhället. Centrumkyrkan är på frammarsch och har tydliga och klara mål att inta ny mark i Staffanstorp med omnejd. Planer finns på att plantera nya församlingar.

1990 flyttade Kristina och Curt Levin till Sjöbo med ca 18.000 invånare och ingen frikyrklig verksamhet. Hantverksföreningens lokaler inköptes, en förskola startades och idag är församlingen en fräsch och visionär församling som satsar målmedvetet på att bygga en cellförsamling. Under året 2010 gick Anna och Joakim Lindahl in som föreståndarpar för Centrumkyrkan i Sjöbo. Pionjärmissionen har också varit med att stödja en församlingsplantering i Rostock, en stad med ca 200.000 invånare. När Curt Levin började att besöka gruppen i slutet på 80-talet fanns det 5-6 människor i gruppen – idag är det en levande karismatisk församling på ca 75 personer på mötena. Pionjärmissionen har också inlett ett samarbete med Mariannelunds folkhögskola. Idag är Pionjärmissionen en del av PINGST-församlingsplaneringsarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar